سمعک کودکان
مقالات
آگوست 26, 2019

سمعک کودکان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

کودکان به خاطرکم شنوایی به دلیل تکمیل نشدن دوره یادگیری و زبان آموزی آن ها…
ادامه مطلب